Quên mật khẩu

Nếu quên mật khẩu hoặc mã học viên, bạn hãy thực hiện đủ 4 bước sau để nhận lại thông tin đăng nhập:

- Bước 1: Nhấp vào nút [ CHATBOT HỖ TRỢ ĐĂNG NHẬP ] bên dưới.

- Bước 2: Tại khung chat, hãy nhấp vào nút Bắt đầu (hoặc Get Started).

- Bước 3: Nhập dòng chữ: Chatbot hỗ trợ đăng nhập và làm theo hướng dẫn của chatbot như hình:

- Bước 4: Chatbot sẽ gửi email thông tin đăng nhập đến cho bạn. Hãy kiểm tra Hộp thư đến hoặc tab Quảng cáo. Nếu không có hãy kiểm tra thêm tại mục Thư rác (Spam)

[ CHATBOT HỖ TRỢ ĐĂNG NHẬP ]